AMPs

Optimalisering i form av alt innen prediktivt vedlikehold

Amps

Vi i X-Tech har som mål å være en partner for moderne og bærekraftig vedlikehold, og vil bygge konsepter og tjenester for dette.

Gjennom vår samarbeidsavtale med AMPs AS vil vi tilby vedlikeholds optimalisering i form av alt innen prediktivt vedlikehold, kurs og opplæring av vedlikeholds-personell og konsulent tjenester for vedlikeholds-optimalisering generelt.

Målene med bærekraftig vedlikehold er;

  1. Vedlikehold skal utføres effektivt og med kvalitet.
  2. Bedre utnyttelse av komponenters levetid.
  3. Redusere unødvendig vedlikehold.

Alt dette dekker vi, og vi kan levere det fra i dag av. Det er ingenting av dette som er ukjent for oss.

I tillegg er det slik at med dagens strømpriser så er driftskostnadene med maskinparken økt voldsomt.
Dess høyere vibrasjon på maskiner dess mer strøm trekker de. Til og med feil smøring i lagrene gjør at motoren trekker mer strøm.
Og luftlekkasjer i anlegget gjør at kompressoren går oftere.

Alt dette kan vi hjelpe til med å forbedre.

Vil du vite mer, ta kontakt i dag, eller se mer på www.amps.no