Cummins / Stamfor generatorsett

Vi er importør av anerkjente Cummins/Stamford Gensett

X-Tech AS, ett nyoppstartet elektro mekanisk selskap på Stokmarknes i Vesterålen.
Vi er importør av Cummins/Stamford generatorsett.
Med lagerføring av gensett og deler samt kompetanse på alt innen elektormekanisk har vi som mål at vi skal bli den foretrukne leverandøren fremover.

Gensett som vi kaller de, har mange navn. Ikke nok med at selve gensettet har flere navn, men den elektriske kraften de produserer har også mange navn, som regel etter hvor de brukes, eller en kombinasjon av disse.

Eksempler kan være: Generatorsett, strømaggregat, nødstrøm, aggregat, dieselgenerator, nødstrømsaggregat, nødstrømsgenerator, gensett, reservekraft, generator, dieselaggregat, reservestrøm, marinegenerator og   hjelpemotor.

Forkortelsen -gensett er muligens det mest korrekte da det består av ett sett med 2 hovedprodukter.
En dieselmotor og en generator. Selv om både bensinmotor, damp, atomdrevet, vindturbin, vannkraft og mange andre måter og drive en generator for å produsere strøm finnes.

Våre gensett, består utelukkende av ærverdige Cummins dieselmotor, og anerkjente Stamford generator.

Det er mange spørsmål som dukker opp når man skal velge ett gensett.
Skal det står ute, inne? Bråker det? Hvor stort må det være? Hva betyr kVA kontra kW?

De aller fleste oppgir sine gensett med benevnelsen kVA, som betyr (kilo-Volt-Amper).
Dette betyr den teoretiske muligheten for elektrisk kraft gensettet kan produsere. kW som betyr (Kilowatt) er den faktiske elektriske kraften gensettet kan levere på maks.
Dermed vil KVA alltid være større enn kW. For de aller fleste merker vil ett gensett oppgitt i kVA kunne produsere 80% av oppgitt KVA.

Eksempel: Ett gensett oppgitt på 100kVA vil kunne produsere på maks, 80kWh.
I korte perioder kan våre gensett produsere 10% mer enn oppgitt kVA.

Skal du ha gensettet inne i hus er det som regel anbefalt ett «type åpent» det betyr at det er ingen beskyttelse rundt motor og generator. Disse gensettene må da beskyttes mot vann og mye støv.
Dette er typiske modeller for maskinrom.

Den andre varianten er innebygd, såkalt «silent». Det betyr at den er innkapslet i isolerte stålplater.
Disse kan fint stå ute da kapsling beskytter mot regn og snø.
En annen fordel med disse er at de bråker mye mindre da kapsling lydisolerer godt.

Det finnes også modell tilpasset fartøy. Disse kalles gjerne marine gensett. Forskjellen, fra ordinære er at disse har som regel en egen sjøvannskjøler slik at man bruker sjøvann, via en varmeveksler til å kjøle ned kjølevannet som er intent i alle gensett (foruten de som er luftkjølte da).

Bruksområdene er store.

Diesel gensett brukes innen industri og anlegg hvor enten det er for lite tilgjengelig strøm, eller at man trenger strøm i korte tidsrom på flere forskjellige plasser.

Sykehjem og sykehus er viktige plasser hvor man enten installerer reservekrafts-, eller nødstrøms generatorer. Forskjellen på disse er ikke i selve gensettet man installerer, men lovverket for hvordan nødstrøm skal fungere er annerledes enn for kun reservekraft.

Andre områder en kritiske områder hvor strømutfall kan få konsekvenser som innen landbruk med dyrehold.

Innen akvakultur er også nødstrømsaggregat en meget viktig del, da strømutfall medfører fort oksygenmangel, utfall av co2 lufting, eller annen kritiske funksjoner.

Linker