Fiskerivinsjer

Vinsjer for fiskeindustri, båter og oppdrett

Vi produserer hydrauliske vinsjer og andre hydrauliske eller mekaniske produkter for bruk på fiskebåter. Det fokuseres på kvalitet i alle ledd fra design via produksjon og overflatebehandling til installasjon og service. De fleste produkter kan leveres med fjernstyring og vi har spesial programmer for auto-trål som sikrer beste mulige arbeidsforhold på din båt.

Våre kombivinsjer er kjent for god kvalitet og driftssikkerhet. Vi har mange kunder der ute som gir våre produkter de beste skussmål og som bruker oss til feilsøking og reparasjon på sine hydraulikksystemer.

Vi leverer gjerne hele systemer med aggregater og ventilutrustning eller oppgraderer eksisterende løsninger der det er mulig. Vår oversiktlige design og gode dokumentasjon gir god sikkerhet for kunder dersom de må gå inn til ukjent verksted reparasjoner eller feilsøking.

Fra sommeren 2014 har vi knyttet til oss en ny kranleverandør som heter Iron Fist. De er svært fleksible og har godt dimensjonerte produkter som passer perfekt for de harde arbeidsforholdene vi har på Norske båter. Det kan nevnes at spesielt svingsystemet som ofte slites slik vi bruker kranene er forsterket for lengre levetid.

Ta kontakt for uforpliktende vurdering av deres behov og pris på nytt hydraulisk utstyr, eller service og ombygging av det eksisterende.

Vi produserer vinsjer, nokker, tromler og andre spesialmaskiner for bruk i oppdrettsnæringen. I tillegg designer vi og setter sammen hydrauliske systemer samt forhandler kraner fra vår leverandør Iron Fist i Italia.

Vinsjene våre dekker ett spekter fra 10 – 100 tonn og kan leveres med strekkmåling og fjernstyring etter ønske.

Nokker fra 0.5 – 5 tonn for montering på søyle eller i rekke kan leveres med fotpedal eller fjernstyring.
Alle vinsjer og nokker leveres normalt med integrert brems og lukkede tannkranser, men andre løsninger er mulig.
Tromler for håndtering av avlusningsposer og nøter produseres med henblikk på å kunne flyttes fra fartøy til fartøy eller til lagring på land med enkle grep.
Kranene våre kommer fra en svært fleksibel leverandør i Italia som gjerne tilpasser produkter til våre kunder. Produktene er dimensjonert for å brukes mye og hardt, og kombinert med vår kompetanse kan vi komme frem til gode løsninger for våre kunder.

Hydraulikksystemene våre er satt sammen av gode komponenter fra leverandører vi har jobbet med lenge og godt dokumentert.