fbpx

Aktuelt

AMPs

Publisert av Lasse Uppman

Optimalisering i form av alt innen prediktivt vedlikehold

AMPs (Asset Management Planning and Scheduling) er en metode for å optimalisere vedlikeholdet av anlegg og utstyr i industrien. Ved hjelp av datainnsamling, risikoanalyse og prognostisering kan man forutse når en komponent vil trenge vedlikehold, og dermed kutte ned på unødvendig nedetid og redusere kostnader.

Tradisjonelt vedlikehold av anlegg og utstyr har vært basert på forebyggende og reaktivt vedlikehold. Dette innebærer at komponenter blir byttet ut eller reparert på fastsatte intervaller, uavhengig av tilstanden til utstyret. Dette kan føre til unødvendig nedetid og utskifting av komponenter som kanskje ikke trengs. Med AMPs tar man i bruk prediktiv vedlikehold, som er å forutsi når utstyret vil trenge vedlikehold basert på data og tilstandsanalyse. Dette gir en mer effektiv og kostnadsbesparende tilnærming til vedlikehold.

For å implementere en vellykket AMPs-strategi, er det viktig å samle inn data fra utstyret som skal vedlikeholdes. Dette kan inkludere informasjon om tilstanden til komponenter, eventuelle feilmeldinger og vedlikeholdshistorikk. Dataene blir så analysert og benyttet til å forutse når en komponent vil trenge vedlikehold. Dette gjøres ved hjelp av avanserte algoritmer og modeller som tar hensyn til faktorer som alder, bruksmønster og omgivelsesforhold.

En annen viktig del av AMPs er risikoanalyse. Dette gjøres for å identifisere hvilke komponenter som har størst risiko for å feile og dermed kreve vedlikehold. Ved å fokusere på disse komponentene, kan man redusere risikoen for at kritiske deler vil feile og føre til uønskede driftsstanser.

En av de største fordelene med AMPs er at det kan føre til betydelige kostnadsbesparelser. Ved å forutse når en komponent vil trenge vedlikehold, kan man unngå unødvendig og kostbart reaktivt vedlikehold. Dette betyr også at man kan bestille reservedeler og planlegge vedlikehold på forhånd, noe som kan redusere kostnadene vedrørende transport og frakt av utstyr.

Ved å optimalisere vedlikeholdet av anlegg og utstyr, kan også produktiviteten øke. Nedetid på grunn av reparasjoner kan føre til tapte inntekter og redusert effektivitet. Ved å forutse og planlegge vedlikehold, kan man redusere uønskede driftsstanser og dermed øke produktiviteten.

I tillegg til kostnadsbesparelser og økt produktivitet, kan AMPs også føre til forbedret sikkerhet og bærekraft. Ved å forebygge store feil og nedetid, kan man redusere risikoen for ulykker og skader på personell. Det kan også bidra til å redusere utslipp og miljøpåvirkning ved å planlegge vedlikehold og utskifting av komponenter på en mer effektiv måte.

I dagens konkurranseutsatte marked er effektivitet og kostnadsbesparelser avgjørende for å opprettholde konkurranseevnen. Ved å implementere AMPs kan bedrifter oppnå en mer effektiv og kostnadsbesparende tilnærming til vedlikehold av anlegg og utstyr. Ved å utnytte data og prognostisere vedlikeholdsbehov, kan bedrifter sikre en mer pålitelig og bærekraftig drift.

Vi i X-Tech har som mål å være en partner for moderne og bærekraftig vedlikehold, og vil bygge konsepter og tjenester for dette.

Gjennom vår samarbeidsavtale med AMPs AS vil vi tilby vedlikeholds optimalisering i form av alt innen prediktivt vedlikehold, kurs og opplæring av vedlikeholds-personell og konsulent tjenester for vedlikeholds-optimalisering generelt.

Målene med bærekraftig vedlikehold er;

  1. Vedlikehold skal utføres effektivt og med kvalitet.
  2. Bedre utnyttelse av komponenters levetid.
  3. Redusere unødvendig vedlikehold.

Alt dette dekker vi, og vi kan levere det fra i dag av. Det er ingenting av dette som er ukjent for oss.

I tillegg er det slik at med dagens strømpriser så er driftskostnadene med maskinparken økt voldsomt.
Dess høyere vibrasjon på maskiner dess mer strøm trekker de. Til og med feil smøring i lagrene gjør at motoren trekker mer strøm. Og luftlekkasjer i anlegget gjør at kompressoren går oftere.

Alt dette kan vi hjelpe til med å forbedre.

Vil du vite mer, ta kontakt i dag, eller se mer på www.amps.no

Flere artikler

Øglænd Systems

Øglænd Systems

X-Tech AS er Øglænd System sin partner i Nord-Norge og i tett samarbeid med Øglænd System tilbyr vi en rekke tjenester utover leveranser av...

les mer
ATC vogn

ATC vogn

X-Tech har utviklet en ATC (All Terrain Cart) som er tilpasset trygg transport av personer i terrenget. Store terrenghjul, montert på...

les mer

Praksiselever på besøk

Vi har denne uken besøk av to praksiselever fra medialinja ved Hadsel videregående skole. Vi har gleden av å ha to talentfulle praksiselever fra...

Sikkerhet i fokus: En guide til nødstrømsgeneratorer og reservestrømforsyning

Å sikre pålitelig strømforsyning i nødssituasjoner er avgjørende for moderne bedrifter. Nødstrømsgeneratorer og reservestrømforsyning spiller en...

Forståelse av kVA: Elektrisk effektmåling forklart

I dagens moderne verden er elektrisk strøm en uunnværlig ressurs. Enten det er for å drive hjemmet ditt, din bedrift eller industrielle...

Kontakt oss

Kontaktinfo

Måkeveien 21A, 8450 Stokmarknes

+47 484 70 003

post@x-tech.no